Uncategorized @lt

2021 m. fondo  „DABAR” veiklos kryptis – lygiavertis ir kokybiškas švietimas Lietuvoje

Pandemijos metai  iškėlė daug iššūkių, tačiau kartu su partneriais ir bendražygiais įrodėme, kad sėkmingai galime būti ir kitaip. Daugumai sričių persikėlus į virtualią erdvę, fondo veikla nesustojo,  ir toliau bendradarbiavome su švietimo ir mokslo organizacijomis bei rėmėme jų  įgyvendinamus projektus.

2021 m. Fondo strateginė veiklos kryptis išliko ta pati – remti iniciatyvas, padedančias užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį, kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis.

Parama strateginiam partneriui „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“

Laikantis numatytos paramos strategijos, fondas yra strateginis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ rėmėjas. VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ įgyvendinamo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Siekdama pokyčių, programa pritraukia ir parengia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie mokyklose dirba mokytojais dvejus metus. Dirbant mokykloje, programos dalyviams suteikiama visapusiška pagalba – priskiriamas mentorius, organizuojami mokymai, supervizijos ir profesinės konsultacijos. Prie pokyčių prisideda ir šalies mokyklos – kartu su programos dalyviais jos įgyvendina pokyčio projektus. Jų metu mokyklose įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas ir skiriami resursai pokyčio įgyvendinimui.

2021 m. programą baigė ir mokyklose toliau liko mokytojauti visi 22 dalyviai. Keturiolikoje mokyklų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių buvo baigti įgyvendinti skirtingi ilgalaikių pokyčių projektai. Tarp įgyvendintų „Renkuosi mokyti!“ mokyklų pokyčių projektų: Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos, Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos pokyčio projektai.

Parama kitiems švietimo projektams

2021 m. fondas ‚‚Dabar‘‘, skirdamas 15 tūkst. EUR paramą, prisidėjo ir prie VšĮ „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ projekto „Integruoto ugdymo programa „Pilietis per 31 valandą” įgyvendinimo. Projekto tikslas – padidinti 9-12 klasių moksleivių socialinio sąmoningumo ir kritinio mąstymo ugdymo kokybę suteikiant novatorišką integruoto ekonomikos, etikos ir pilietiškumo mokymo turinį, priemones ir kompetencijas. 2021 m. programa naudojosi daugiau nei 860 mokytojų ir apie 77 tūkst. moksleivių visoje Lietuvoje turėjo įdomesnes ir kūrybiškesnes ekonomikos, etikos ir pilietinio ugdymo pamokas.

Tęsdamas šį projektą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas parengė ir integruoto socialinio ugdymo programos 5-8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ metodologinės gaires. Programos tikslas – sukurti integruotą socialinio ugdymo programą istorijos, geografijos, etikos mokytojams, kaip mokyti moksleivius apie socialinius reiškinius. Siekiama, kad integracija pamokose vyktų žinias siejant su realaus pasaulio aktualijomis bei asmenine mokinio patirtimi.

Vilniaus prekybos paramos fondas ‚‚Dabar‘‘ prisidėjo ir prie jauno ir itin talentingo pianisto – Igno Maknicko – magistro studijų Londono Karališkojoje muzikos akademijoje (The Royal Academy of Music). Ignas studijavo Karališkojoje muzikos akademijoje bakalauro studijose, kuriose buvo įvertintas aukščiausiu balu Akademijos fortepijono katedros istorijoje bei gavo vertingiausią apdovanojimą studentui – „The Queen’s Commendation for Excellence“. Tačiau ir čia jaunojo pianisto noras mokytis ir tobulėti nesibaigia. Jis tęsia studijas Londono Karališkosios muzikos akademijos magistro programoje. Vertindama tokį užsidegimą ir norą siekti daugiau.

2021 m. Fondas iš viso skyrė 226 tūkst. EUR paramos (2020 m. – 258 tūkst. EUR).

Taip pat praėjusiais metais „Vilniaus prekybos“ įmonės suteikė 3,8 mln. EUR paramos ir labdaros įvairioms visuomeninėms ir ne pelno siekiančioms organizacijoms, taip prisidėdamos prie vietos bendruomenių gerovės. Esame didelė verslo grupė, užimanti svarbią vietą Baltijos šalyse ir Vidurio Europos rinkose, todėl suprantame, kad esame atsakingi ne tik už mūsų klientų ir darbuotojų, bet visuomenės ir mus supančios aplinkos gerovę.

Pilną 2021-ųjų metų pranešimą su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu, balansu, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamuoju raštu rasite čia: https://fondasdabar.lt/veiklos-ataskaitos/

 

Leave a Reply