Prieš dvejus metus Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija ėmėsi naujo iššūkio – įgyvendinti pokyčių projektą, kuriuo mokykloje būtų diegiami efektyvūs mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir analizavimo modeliai bei atrandama naujų būdų suteikti mokiniams reikiamą individualią pagalbą.


 

„Visuomet pabrėžėme, kad nuo sąmoningo mokinių įsitraukimo į ugdymą, jų gebėjimo kartu su pedagogų pagalba kelti sau mokymosi tikslus, sekti savo pažangą, identifikuoti kylančius sunkumus didele dalimi priklauso jų mokymosi sėkmė ir rezultatai. Dėl to siekėme šiose srityse pasitempti ir parodyti pavyzdį kitoms ugdymo įstaigoms – pirmiausiai įgyvendindami „Lyderių laikas 3“ projektą, o vėliau ir pokyčio projektą kartu su „Renkuosi mokyti!“ programa“, – pasakoja gimnazijos direktorius Artūras Čepulis.

Anot jo, labai svarbu, kad mokiniai mokyklose jaustųsi ne pasyviais informacijos gavėjais, o savarankiškais, savo mokymosi kelią aiškiai matančiais ir pasukti jį tinkama linkme gebančiais ugdymo sistemos dalyviais. Kitaip tariant, A. Čepulio įsitikinimu, mokymasis turėtų būti ne plaukimas pasroviui, o kryptingas judėjimas link tikslo. Be abejo, pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pagalba šiame procese yra esminė.

„Norint pasiekti pokyčių šioje srityje naujų įgūdžių pirmiausiai turi įgyti pedagogai. Neužtenka įvertinti mokinio atliktos užduoties aukštesniu ar žemesniu balu, svarbu matyti ir bendresnį vaizdą – kaip vaikui sekasi mokytis, kokių problemų ir kliūčių jam kyla, kurioje srityje galbūt reikėtų padirbėti labiau ir kokie mokymosi būdai konkretaus vaiko atveju yra efektyviausi. Be abejo, tai yra didžiulis darbas, kurį norint atlikti neretai pirmiausiai reikia pakeisti ir pačių mokytojų požiūrių, įsisenėjusius metodus ir praktikas. Be to, į šio tikslo siekimą turi įsitraukti skirtingų dalykų mokytojai, auklėtojai, psichologai ir visa mokyklos bendruomenė“, – sako A. Čepulis.

Daugiau dėmesio kiekvieno mokinio sėkmei

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija kartu su „Renkuosi mokyti!“ tyrėjų ir konsultantų komanda ėmėsi mokykloje diegti naujus metodus, kurie padeda pamatuoti mokinių daromą pažangą ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, o kartu skatina juos pačius aktyviau įsitraukti į savo mokymosi tikslų apsibrėžimą ir siekimą.

„Visų pirma, gimnazijos viduje analizavome ir diskutavome, keitėmės patirtimi, kuri leistų mūsų ugdymo įstaigai labiau orientuotis į asmeninės mokinio pažangos stebėjimą ir skatinimą. Mokyklos bendruomenėje susitarėme, kokiose klasėse ir kokius mokymosi pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankius naudosime. Taip pat parengėme projektą, kuriame aiškiai apibrėžėme visų proceso dalyvių funkcijas. Tai suteikė savotišką pagrindą kiekvieno mokinio pažangos stebėjimui ir individualios pagalbos teikimui“, – sako gimnazijos direktorius.

Gimnazijoje įgyvendinant pokyčio projektą taip pat pradėta taikyti mokinių kuravimo sistema, kuri leidžia mokiniams gauti individualias rekomendacijas, padedančias išsikelti ir siekti savo mokymosi tikslų. Be to, keletą kartų per metus organizuojami kiekvienos klasės „Apvaliojo stalo“ susirinkimai, kurių metu įvairiais aspektais vertinama, kaip sekasi kiekvienam mokiniui, ir pateikiamos aktualios rekomendacijos.

„Visų priemonių atveju dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio sėkmei ir galimybėms pasiekti geresnių mokymosi rezultatų bei spręsti kylančias problemas. Ir iš tiesų nuo to laiko, kai pradėjome siekti minėtų pokyčių, pastebime, kad pačių mokinių požiūris į mokymąsi pasikeitė, o bendrai mokinių rezultatai tapo geresni. Kartu ir mokytojų požiūris tapo labiau orientuotas į kiekvieno individualaus mokinio poreikius ir pasiekimus“, – pokyčiais džiaugiasi A. Čepulis.

Jis pažymi, kad siekiant pokyčių netrūko ir iššūkių, o didžiausiu jų tapo Covid-19 pandemija ir nuotolinis mokymasis. Nepaisant jų, didelis dėmesys asmeninei mokinių pažangai skiriamas ir toliau, o mokantis nuotoliniu būdu, A. Čepulio įsitikinimu, tai tampa netgi dar svarbiau.

„Nors būtinybė organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu šiek tiek sujaukė mūsų darbus ir planus, daugiau pastangų teko skirti persiorientavimui prie pamokų virtualioje erdvėje, tačiau savo siekių nuosekliai stebėti ir skatinti asmeninę mokinių pažangą tikrai neapleidome. Nuotolinis mokymasis netgi dar labiau išryškino šių pastangų svarbą – juk mokantis iš namų, gebėjimas savarankiškai siekti savo tikslų mokiniams tapo ypač svarbus. Visgi visi laukiame, kada galėsime grįžti prie įprasto gyvenimo ir pilnu pajėgumu tęsti pradėtų pokyčių įgyvendinimą“, –sako A. Čepulis.

Siekia atversti naują švietimo sistemos puslapį

Tuo metu pokyčių į švietimo sistemą įnešti siekiančios „Renkuosi mokyti!“ programos vadovė Agnė Motiejūnė sako, kad Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos siekis orientuotis į asmeninę kiekvieno mokinio pažangą atitinka kryptį, kuria turėtų judėti šiuolaikiška švietimo sistema.

„Būtent kiekvieno vaiko pastebėjimas, įsiklausymas į jo poreikius yra svarbus, jeigu norime kurti nediskriminuojančią ir kiekvienam galimybes suteikiančią švietimo sistemą. Pedagogams ir mokyklų administracijoms svarbu matyti ne monolitiškas klases, o jas sudarančius individualius mokinius, atėjusius iš skirtingų aplinkų, susiduriančius su savais sunkumais ir problemomis, turinčius skirtingą mąstymą ir gabumus. Tai, be abejo, nebūtinai yra lengva, todėl su partneriais ir padedame mokykloms įgyvendinti pokyčio projektus“, – sako A. Motiejūnė.

„Renkuosi mokyti!“ programos kuruojamus ir Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ finansuojamus pokyčio projektus jau yra įgyvendinusios kelios dešimtys Lietuvos mokyklų. Kiekvienai jų programos paskirti ekspertai padeda identifikuoti aktualiausias problemas ir imtis jas spręsti pradedančių pokyčių.

„Labai džiugu, kad mokyklos išties entuziastingai pačios imasi įgyvendinti pokyčius ir siekia sukurti geresnę mokymosi aplinką skirtingiems mokiniams, o ne tik laukia sprendimų iš ministerijų ar kitų institucijų.  Tai yra labai svarbu, nes net ir maži pokyčiai veda prie didesnių, o įgyvendinamos pokyčio projektus ir įsileisdamos iniciatyvos imtis nebijančius mokytojus ugdymo įstaigos drauge verčia naują Lietuvos švietimo sistemos lapą“, – sako A. Motiejūnė.