PARAMOS STRATEGIJA

Ilgalaikis strateginis fondo tikslas

Reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje.

Strateginės fondo paramos kryptys

Teikti paramą ir kitokią pagalbą mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, neįgaliųjų integracijos ir rėmimo, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, taip pat remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.

2017 m. atnaujintas Vilniaus prekybos paramos fondas ‚‚DABAR‘‘ pradėjo naują gyvavimo etapą.

2002 – 2020 m. fondas paramai ir labdarai iš viso skyrė 5,6 mln. eurų.