Turto valdymo principai

KAPITALO NELIEČIAMUMAS

Fondo turtą siekiama valdyti taip, kad nemažėtų jo vertė, o paramai ir labdarai skiriamos lėšos būtų gautos iš fondo turto prieaugio, t. y., fondo dukterinių įmonių investicijų gaunamų pinigų srautų, arba trečiųjų asmenų (ne Fondo dukterinių įmonių) paramos.

EFEKTYVUMAS IR VISUOMENINĖ NAUDA

Fondo turtas valdomas siekiant efektyvumo ir visuomeninės naudos – iš jo investavimo gaunamos pajamos naudojamos sąžiningai, efektyviai, siekiant visuomenei naudingų tikslų, veikiant rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu.

SKAIDRUMAS

Turto investavimas ir iš šios veiklos gautų pajamų naudojimas skaidrus, vykdomas laikantis įstatymuose ir fondo įstatuose įtvirtintų principų.