2020-ieji pandemijos metai visiems atnešė daug neapibrėžtumo. Ne išimtis ir švietimo sistema, kuriai teko pasirūpinti ne tik darbuotojų ir moksleivių saugumu, bet ir pereiti prie iki tol nepažintos nuotolinio mokymo/-si sistemos. Fondo veikla nesustojo,  ir toliau bendradarbiavome su švietimo ir mokslo organizacijomis bei rėmėme jų  įgyvendinamus projektus.


2020 m. Fondo strateginė veiklos kryptis išliko ta pati – remti iniciatyvas, padedančias užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį, kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis.

Parama strateginiam partneriui „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“

Laikantis numatytos paramos strategijos, fondas jau nuo 2016 metų yra strateginis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ rėmėjas. Šio „Mokyklų tobulinimo centras įgyvendinamo projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Siekdama pokyčių, programa pritraukia ir parengia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie mokyklose dirba mokytojais dvejus metus. Prie pokyčių prisideda ne tik mokytojai, bet ir šalies mokyklos – kartu su programos dalyviais jos įgyvendina pokyčio projektus. Jų metu mokyklose įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas, skiriami resursai pokyčio įgyvendinimui.

2020 m. į programą ‚‚Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!‘‘ įsitraukė 29 nauji dalyviai ir 16 mokyklų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių, kuriuose bus įgyvendinami skirtingi ilgalaikių pokyčių projektai. Per visus šešerius metus šiame projekte dalyvauja arba dalyvavo 60 mokyklų, jose dirba arba dirbo 87 „Renkuosi mokyti” mokytojai, o į pokyčius  įtraukta net 37 000 mokinių ir 360 jau dirbančių vadovų ir pedagogų.

Parama kitiems švietimo projektams

2020 m. fondas ‚‚DABAR‘‘ prisidėjo prie dviejų „Lietuvos laisvosios rinkos instituto“ vykdomų švietimo programų.. Parama skirta integruoto ugdymo programai „Pilietis per 31 valandą”. Programos tikslas – padidinti 9-12 klasių moksleivių socialinio sąmoningumo ir kritinio mąstymo ugdymo kokybę suteikiant novatorišką integruoto ekonomikos, etikos ir pilietiškumo mokymo turinį, priemones ir kompetencijas. 2020 m. programa naudojosi daugiau nei 600 mokytojų, o apie 65 tūkst. moksleivių visoje Lietuvoje teigė turėję įdomesnes ir kūrybiškesnes ekonomikos, etikos ir pilietinio ugdymo pamokas.

Dalis paramos taip pat buvo skirta ir projektui „Nacionalinis ekonomikos egzaminas“. Šis projektas žinomas kaip efektyvi priemonė šviesti piliečius ir paskatinti juos domėtis ekonomikos principais bei didinti finansinį raštingumą. 2020 m. ekonomikos egzaminą laikė beveik 11 tūkstančių dalyvių, kurių įvairovė stebina – dalyvavo ne tik mokiniai ir studentai, bet ir mokslus seniai pabaigę žmonės, profesionalūs ekonomistai.

Institucinė parama buvo skirta ir Vilniaus universiteto paramos fondui „Vilniaus universiteto fondas“, siekiančiam skirti stipendijas talentingiems studentams, pritraukti gabiausius akademikus su tarptautine patirtimi, finansuoti perspektyvių dėstytojų, tyrėjų ir studentų stažuotes, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias studijų programas bei skatinti kitus aukštos pridėtinės vertės projektus.

Džiaugiamės galėję prisidėti ir prie 2020 m. vykusio tarptautinio suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinančio konkurso ‚‚Nacionalinis diktantas‘‘, kuris jau 13-us metus iš eilės organizuojamas  „Pilietinės minties instituto“. Pernai šiame konkurse dalyvavo ir diktantą vienu metu rašė 20 000 lietuvių iš viso pasaulio.

2020 m. Fondas iš viso skyrė 258 tūkst. EUR paramos (2019 m. – 344 tūkst. EUR).

Taip pat praėjusiais metais „Vilniaus prekybos“ įmonės suteikė 2 292 064 EUR paramos ir labdaros įvairioms visuomeninėms ir ne pelno siekiančioms organizacijoms, taip prisidėdamos prie vietos bendruomenių gerovės. Esame didelė verslo grupė, užimanti svarbią vietą Baltijos šalyse ir Vidurio Europos rinkose, todėl suprantame, kad esame atsakingi ne tik už mūsų klientų ir darbuotojų, bet visuomenės ir mus supančios aplinkos gerovę.

Pilną 2020-ųjų metų pranešimą su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu, balansu, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamuoju raštu rasite čia: https://fondasdabar.lt/veiklos-ataskaitos/