Pertvarkytas Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ paskelbė 2016 m. veiklos metinį pranešimą, kuris publikuojamas www.fondasdabar.lt. 2016 m. Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ iš esmės pertvarkė paramos ir turto valdymo strategiją. Nuspręsta, kad fondas sieks reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje, o strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Siekdamas efektyvumo ir atvirumo, fondas suformavo naują turto valdymo strategiją, grindžiamą kapitalo apsaugojimu, efektyvumu ir visuomenine nauda bei užtikrinančią veiklos skaidrumą. 2016 m. fondas suteikė paramos už 34 tūkst. eurų, ir pradėjo remti strateginį projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kuriam per trejus metus numatoma skirti 713 tūkst. eurų paramos.

Fondo biudžetas – 13,6 mln. eurų

Fonde bei jo valdomose dukterinėse įmonėse 2016 m. pabaigoje buvo sukaupta 13,6 mln. eurų, kurių dalis yra investuota į nekilnojamąjį turtą, kita dalis – į mažos kredito rizikos vertybinius popierius, piniginės lėšos laikomos aukštus reitingus turinčiuose bankuose.

„2016 metai fondui buvo virsmo, pokyčių ir aktyvios veiklos metai. 2015 m. išleistoje „VP baltojoje knygoje“ fondo dalininkai Nerijus Numavičius ir „Vilniaus prekyba“ įsipareigojo iš pagrindų pertvarkyti veiklą ir užtikrinti fondo veiklos skaidrumą ir viešumą. Fondui buvo iškelti du tikslai – suformuoti naują turto valdymo strategiją, kuri leistų atstatyti fondo valdomo kapitalo vertę ir suformuoti aiškią rėmimo strategiją, kad fondas galėtų daugiau dėmesio skirti „meškerės, o ne žuvies“ principu įgyvendinamiems projektams mokslo, švietimo ir socialiai pažeistų grupių integracijos srityse. Manome, kad pernai padėjome tinkamą pagrindą tvariai fondo veiklai, dabar esminis mūsų tikslas – įgyvendinti pasirinktą strategiją ir kurti ilgalaikę pridėtinę vertę srityse, kuriose skirsime paramą“, – sako fondo direktorė Elena Aleknavičienė.

Sieks didesnės grąžos

Paramos projektai finansuojami iš investicinės grąžos – tokiu būdu sukuriamos sąlygos ilgalaikei ir nenutrūkstamai fondo veiklai. Fondo dalininkai siekia, kad fondas nuolatos pasipildytų NT nuomos pajamomis, taip pat iš investicijų į mažos rizikos vertybinius popierius gaunamomis pajamomis. Nuspręsta, kad fondo finansavimo strategija bus nuolatos peržiūrima atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir bus renkamasi investuoti į tokį turtą, kuris gali užtikrinti saugią grąžą.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. trejų metų kadencijai buvo paskirti nauji Valdybos nariai – fondo direktorė UAB „Vilniaus prekyba“ Audito vadovė Elena Aleknavičienė, UAB „Vilniaus prekyba“ direktorė Raimonda Kižienė ir N. Numavičiaus šeimos biuro UAB „Talka LT“ vadovė Jolanta Bivainytė.