Lygiai prieš dešimt metų, 2008 m. vasario 28 d., Lietuvoje startavo unikali programa „Renkuosi mokyti!“, skirta pritraukti geriausius Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventus tapti mokytojais šalies mokyklose. Per šį laikotarpį mokytojo darbą išbandė 118 jaunų žmonių, kurie dvejus metus dirbo 78 mokyklose visoje Lietuvoje ir pasiekė daugiau nei 26 tūkst. mokinių. 2017 m. pagrindiniu „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ partneriu tapo Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.

Pasak Indrės Stakėnienės, pirmosios „Renkuosi mokyti!“ kartos mokytojos, tuomet Vilniaus universiteto ekonomikos studijų absolventės, ją kaip ir daugelį kitų prieš dešimtmetį patraukė galimybė dirbti prasmingą darbą. „Ieškojau veiklos, kuri būtų prasminga, o mokytojo darbas man visada siejosi su prasme, su kūrybiškumu, su galimybe prisiliesti prie kitų žmonių“, – prisimena I. Stakėnienė, tolesnį savo profesinį kelią taip pat susiejusi su švietimu.

Prieš metus ji drauge su asociacijos „Šeimų bendrystė“ bendraminčiais įkūrė Širvintų „Tėkmės“ mokyklą. Širvintų šeimų bendruomenė įkūrė „Tėkmės“ mokyklą, kurioje įgyvendina pagrindinius „Renkuosi mokyti!“ programos principus – siekti, kad kiekvienas vaikas patirtų mokymosi sėkmę ir džiaugsmą. „Mintys, kokia turėtų būti ideali mokykla, neatsiejamos nuo „Renkuosi mokyti!“ mokytojų. 2011 m. drauge su programos alumnų komanda dalyvavome švietimo raidos scenarijaus konkurse. Mūsų scenarijus „Kuriame mokyklą vaikams“ tapo prizininku. Prisimenu sakinį iš jo – kiekviena diena turėtų prasidėti galvojant, kaip pagerinti kiekvieno vaiko mokymąsi, kaip padėti jam patirti mokymosi džiaugsmą. Dabar būtent taip ir pradedam dieną savo mokykloje“, – pasakojo mokyklos bendraįkūrėja. Ji pridūrė, kad šios ir kitų panašių mokyklų misija yra parodyti skeptikams, kad susitelkus įmanoma įveikti šiandienos mokykloms kylančius iššūkius ir kurti mokyklas, kuriose vaikai jaustųsi saugūs, laimingi ir su pasitikėjimu žvelgtų į savo ateitį ir gyvenimą.

Aktyviai su švietimu yra susijusi dauguma – apie 80 proc. – „Renkuosi mokyti!“ programos alumnų. Ir pasibaigus programai, jie dirba mokytojais, mokyklų direktoriais ir pavaduotojais, yra vadovėlių bendraautoriai, renkami inovatyviausiais savo dalyko mokytojais, net keturi programos parengti mokytojai yra įvertinti Meilės Lukšienės premija. 2017 m. Valstybės kontrolės atliktame audite teigiama, kad tai – vienintelė iniciatyva Lietuvoje, skatinanti jaunus žmones rinktis pedagogo profesiją. Apklausti mokyklų vadovai šią programą nurodo kaip pagrindinę galimybę į mokyklą pasikviesti jauną specialistą.

Visgi Marina Vildžiūnienė, viena iš programos „Renkuosi mokyti!“ steigėjų, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro programų direktorė, teigia, jog programa nesiekia, kad visi jos dalyviai būtinai liktų dirbti mokytojais. Svarbiausia, kad mokyklose atsirastų naujų idėjų ir energijos pokyčiams, o visuomenėje augtų kritinė masė žmonių, teigiamai galvojančių apie mokytojo darbą. „Mokytojo profesijos prestižui labai svarbus visuomenės palaikymas. Juk mes visi mokėmės ir visi turėjome puikių mokytojų, negalime to pamiršti. Tikrai žinau, kad jauni žmonės, kurie dalyvavo „Renkuosi mokyti!“ programoje, jau niekada savo vaikams, savo draugams, savo artimiems žmonėms nepasakys, kad mokytojo profesija nėra verta pagarbos“, – įsitikinusi programos steigėja. Kitas svarbus aspektas, siekiant mokytojo profesijos prestižo – pačių mokytojų nuostatos: tikėjimas ir pasitikėjimas savimi, noras tobulėti, mokytis, kelti savo profesionalumą. „Kai pats pasitiki savimi, tai ir kiti tiki“, – teigia švietimo ekspertė M. Vildžiūnienė.

„Renkuosi mokyti!“ programa vykdoma privačiomis lėšomis, ją įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras. 2017 m. pagrindiniu „Renkuosi mokyti -mokyklų kaitai!“ partneriu tapo Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“, per trejus su puse metų numatantis skirti daugiau kaip 700 tūkst. eurų finansavimą. Tai leido išplėsti programą, kad jos poveikį pajustų ne tik klasė, kurioje dirba jaunas motyvuotas mokytojas, bet ir visa bendruomenė, įsitraukdama į mokyklos kultūros, politikos ir praktikos tobulinimą. Šiuo metu projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ įgyvendinamas 14 mokyklų visoje Lietuvoje, jose dirba 14 „Renkuosi mokyti!“ mokytojų, atrinktų iš daugiau kaip 250 kandidatų.

Programa „Renkuosi mokyti!“ yra pasaulinio tinklo „Teach For All“ narė. „Teach For All“ jungia panašias programas 47 valstybėse visame pasaulyje, pagrindinė šių programų misija – sudaryti sąlygas visiems vaikams gauti kuo geresnį išsilavinimą, nepaisant socialinių barjerų.