Rugsėjis – naujų pradžių metas ne tik mokiniams ar studentams, bet ir mokytojams. Kaip ir kasmet, dalis jų prieš klases stoja pirmą kartą. Tarp šių naujai į švietimo sistemą įsiliejančių pedagogų yra ir 25 „Renkuosi mokyti!“ programos auklėtiniai, į mokyklas ateinantys su tikslu ne tik mokyti vaikus vieno ar kito dalyko, bet ir siekti pokyčių švietimo srityje. Nors šie mokytojai pradeda darbą skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių mokyklose, vaikus mokys skirtingų dalykų, o ir patys skiriasi savo asmenybėmis, amžiumi, profesine patirtimi, visus juos vienija noras prisidėti prie kiekvieno mokinio poreikius atliepiančios švietimo sistemos kūrimo.


Darbą pradeda nauja pedagogų karta

Po intensyvaus pasiruošimo darbui mokyklose vasarą iš 424 kandidatų atrinkti naujosios „Renkuosi mokyti!“ kartos mokytojai nuo rugsėjo pradeda dirbti Vilniaus, Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Biržų, Trakų, Trakų rajono, Naujosios Akmenės, Kazlų Rūdos ir Žemaičių Kalvarijos mokyklose. Čia jie ves matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, lietuvių, anglų, rusų kalbų, ekonomikos ir verslumo, technologijų, pilietinio ir neformaliojo ugdymo, kūno kultūros pamokas, ugdys socialinius ir emocinius vaikų įgūdžius. Tačiau šių dalykų mokymas yra tik dalis naujųjų mokytojų darbo.

„Mūsų programos mokytojai kasmet sudaro apie 15-20 proc. visų naujai į švietimo sistemą įsiliejančių pedagogų. Tai yra išties reikšminga dalis. Visgi dar svarbiau tai, kad šie mokytojai į mokyklas ateina su tikslu siekti pokyčių ir prisidėti prie kiekvieno vaiko poreikius pastebinčios ir juos atliepiančios švietimo sistemos kūrimo. Šie mokytojai yra vedini vertybių ir įsitikinimo, kad kiekvienas vaikas, nesvarbu, iš kokios socialinės aplinkos bebūtų, turi turėti galimybes augti skatinančioje aplinkoje, realizuoti savo potencialą ir įgyti tolimesniame jo gyvenime reikalingų gebėjimų“, – sako programos „Renkuosi mokyti!“ vadovė Agnė Motiejūnė.

Mokytojų vaidmuo platesnis nei žinių perdavimas

Tuo metu pagrindinio programos partnerio, Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ vadovė Edita Maslauskaitė sako, kad nuoseklus ir kantrus darbas su mokiniais, kuris tenka pedagogams, yra itin svarbus, nes vaikai yra šalies ateitis – būsimi kūrėjai, mokslininkai, lyderiai. Anot E. Maslauskaitės, dėl to mokytojams tenka itin atsakingas vaidmuo – padėti vaikams augti ir tapti pasitikinčiomis, kuriančiomis ir veikliomis asmenybėmis.

„Mokytojams neužtenka būti tik tam tikro dalyko žinias vaikams perduodančiais specialistais. Jų kompetencijos turi būti gerokai platesnės ir apimti vaikų poreikių supratimą, empatiją, gebėjimą išklausyti ir padrąsinti, padėti vaikams mokytis kiekvienam iš jų tinkamiausiu būdu. „Renkuosi mokyti!“ programa siekia burti kaip tik tokių pedagogų bendruomenę, todėl jau ne vienerius metus ją palaikome ir investavome daugiau kaip 1 milijoną eurų“, – sako E. Maslauskaitė.

„Renkuosi mokyti“, bendradarbiaudamas su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“, parengė 87 mokytojus ir įgyvendino mokyklose 60 pokyčių projektų.

Siekia įgalinti mokytojus imtis pokyčių

Savo ruožtu A. Motiejūnė pažymi, kad taip pat labai svarbu įgalinti mokytojus ir leisti jiems imtis lyderystės siekiant spręsti atskirties bei įtraukties trūkumo mokyklose problemas.

„Mūsų švietimo sistemai išties trūksta lyderystės ir iniciatyvumo. Dėl to turime stengtis įgalinti mokytojus veikti, o ne tik vykdyti įpareigojimus. Tai yra vienas iš mūsų programos prioritetų. Tam, žinoma, labai svarbu pačių į švietimo sistemą ateinančių žmonių motyvacija prisidėti prie pokyčių, todėl vykdydami kandidatų atranką tam skiriame išties didelį dėmesį. Apie programos mokytojų motyvaciją dirbti ir siekti pokyčių mokyklose liudija faktas, kad 75 proc. jų po dviejų metų toliau lieka dirbti švietimo srityje“, – sako A. Motiejūnė.

A. Motiejūnė pasakoja, kad „Renkuosi mokyti!“ programos dalyviai mokyklose padeda įgyvendinti kiekvienai jų aktualiausius pokyčio projektus. Iš viso šiandien jau yra įgyvendinta ir įgyvendinama 70 tokių projektų. Bendrai per „Renkuosi mokyti!“ programą į švietimo sistemą jau įsiliejo virš 200 lyderystės imtis galinčių ir norinčių imtis mokytojų. A. Motiejūnės teigimu, į mokyklas ateinant vis daugiau iniciatyvių švietimo specialistų, įgyvendinant vis daugiau pokyčio projektų pamažu „iš apačios“ keičiama ir visa švietimo sistema.