Pranešimas žiniasklaidai
2017 m. sausio 5 d.

Tesėdami viešai išsakytą pažadą pertvarkyti ir užtikrinti skaidrią labdaros ir paramos fondo „Vilties spindulys“ veiklą, fondo dalininkai UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius iš pagrindų pakeitė ir atnaujino fondo veiklą. Keičiasi ir fondo pavadinimas – „Vilties spindulį“ (iki 2003 m. – „Spindulys“), keičia „Vilniaus prekybos paramos fondas DABAR“.

„Pasimokę iš padarytų klaidų iš esmės pertvarkėme fondą. Norime galutinai užverti pilkuosius fondo praeities lapus ir imtis naujos veiklos pradėdami nuo naujo balto lapo. Siekdami visiško skaidrumo, kasmet teiksime visuomenei fondo veiklos ataskaitas – ir apie suteiktą paramą, ir apie finansinius šaltinius“, – sakė fondo dalininkės UAB „Vilniaus prekyba“ valdybos pirmininkė ir direktorė Raimonda Kižienė.

Šiuo metu pasirinkta strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomą dėmesį numatoma skirti žmonių su neįgalia švietimui ir jų integracijai.

Pirmasis atnaujinto fondo finansuojamas projektas – parama aštuonerius metus sėkmingai veikiančiai Lietuvos mokyklų atsinaujinimui skirtai programai „Renkuosi mokyti!”. Šiai programai finansuoti fondas 2017-2019 metais numato skirti virš 700 tūkst. eurų.

„Ilgalaikis strateginis fondo tikslas – reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo Lietuvoje gerinimo. Fondas rems iniciatyvas, padedančias užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Šiame kontekste papildomą dėmesį numatome skirti žmonių su neįgalia švietimui ir jų integracijai“ – sakė „Vilniaus prekybos paramos fondo DABAR“ direktorė Elena Aleknavičienė.

Fondas taip pat teiks paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei reikšmingose srityse.

Pasak E. Aleknavičienės, nuo šiol fondas visą savo veiklą sutelks į paramą, darančią esminį poveikį ar pokytį, net ir pasibaigus paramos laikotarpiui.

Fonde šiuo metu sukaupta 13 mln. 670 tūkst. eurų, iki 80 proc. šių lėšų bus investuota į nekilnojamąjį turtą ir mažos rizikos vertybinius popierius bei laikoma aukštus reitingus turinčiuose bankuose.

Paramos projektai bus finansuojami iš investicinės grąžos – tokiu būdu bus sukuriamos sąlygos ilgalaikei ir nenutrūkstamai fondo veiklai. Fondo dalininkai sieks, kad fondas nuolatos pasipildytų NT nuomos pajamomis, taip pat iš investicijų į mažos rizikos vertybinius popierius gaunamomis pajamomis. Nuspręsta, kad fondo finansavimo strategija bus nuolatos peržiūrima atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir bus renkamasi investuoti į tokį turtą, kuris gali užtikrinti saugią grąžą.

Paramos ir labdaros fondas, kuris iki šiol buvo žinomas „Spindulio“ ir „Vilties spindulio“ pavadinimais, veiklą pradėjo 2002 metais, o jo finansinis turtas suformuotas fondui atlikus daug kontraversijų sukėlusius nekilnojamojo turto sandorius su bendrove „VP Market“ ir šiems sandoriams pritaikius tuo metu galiojusią PVM mokesčio lengvatą.

2002-2016 m. fondas paramai ir labdarai skyrė 4,8 mln. eurų. „Vilniaus prekybos paramos fondo DABAR“ dalininkai yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius. Fondui vadovauja „Vilniaus prekybos“ vidaus audito vadovė ir bendrovės „Ermitažas“ valdybos pirmininkė Elena Aleknavičienė.

„Vilniaus prekyba“ yra konsultacinis ir ekspertinis grupės įmonių centras, kaupiantis, apibendrinantis ir grupės įmonėms skleidžiantis geriausią praktiką, patirtį ir žinias verslo, finansų valdymo, mokesčių, teisės, komercijos ir ekonomikos srityse. Bendrovė yra atsakinga už grupės įmonių veiklos analizę ir kontrolę, šių įmonių veiklos gairių ir strateginių veiklos krypčių nustatymą, veiklos koordinavimą bei grupės įmonių atstovavimą. „Vilniaus prekybos“ įmonėse dirba per 36 tūkst. darbuotojų.

Daugiau informacijos:

Arvydas Žilinskas
UAB „Vilniaus prekyba“ Korporatyvinių reikalų vadovas
Tel. (8 5) 204 22 37, 8 687 04 052
E. paštas: arvydas.zilinskas@vp.lt