2017 m. Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar” įgyvendino strateginį tikslą – gerinti švietimo situaciją Lietuvoje ir siekti ilgalaikio teigiamo pokyčio. Iš viso švietimo projektams skirta 184 tūkst. eurų paramos.

Didžiąją dalį šių lėšų fondas skyrė kartu su VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centru“ vykdomam strateginiam projektui „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Pernai šiai programai skirta 162 tūkst. eurų. Tai yra ilgalaikis projektas, kurio planuojamas trijų metų biudžetas – 848 tūkst. eurų, iš jų fondas finansuos 713 tūkst. eurų. Projekte dalyvaujančios mokyklos įgyvendina skirtingus ilgalaikių pokyčių projektus, kurie įtraukia visą bendruomenę, iš viso 9 tūkst. šiose mokyklose besimokančių moksleivių.

Per trejus metus projekte dalyvaus 30 mokyklų, jose apie dirbs 40 „Renkuosi mokyti” mokytojų, į pokyčius bus įtraukta apie 15 000 mokinių ir 130 jau dirbančių vadovų ir pedagogų.

Fondas rėmė ir kitus projektus bei organizacijas. Tarp jų – tarptautinio suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantį konkursą „Nacionalinis diktantas“, Vilniaus „Atgajos” specialiąją mokyklą, VŠĮ „Mažoji Guboja”, VŠĮ „Lietuvos Junior Achievement”.

„Siekiame prisidėti, kad švietimo situacija keistųsi greičiau ir pokyčiai būtų ilgalaikiai. Tokios paramos krypties ir toliau laikysimės. Siekiame, kad parama galėtų pasiekti daugiau organizacijų ir švietimo projektų. Kviečiame teikti prašymus paramai gauti, ieškosime galimybių paremti. Ateityje planuojame auginti paramai skiriamas lėšas, priklausomai nuo investicinės veiklos rezultatų”, – teigia naujai paskirtas Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar” direktorius Rytis Jezepčikas.

Fonde bei jo valdomose dukterinėse įmonėse šiuo metu sukaupta 13,8 mln. eurų. Paramos projektai finansuojami iš investicinės grąžos – tokiu būdu užtikrinama ilgalaikė ir nenutrūkstama fondo veikla.

Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ dalininkai yra Nerijus Numavičius ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba“.

2017 m. veiklos ataskaitą skaityti galite čia.