Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ direktore paskirta Edita Maslauskaitė, ji šiose pareigose keičia Eveliną Černienę. E. Černienė ir toliau lieka Fondo valdyboje. E. Maslauskaitė taip pat eis „Vilniaus prekybos“ korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovės pareigas.

„Džiaugiuosi, kad Edita prisijungia ir savo žiniomis bei patirtimi sustiprins mūsų komandą. Ji puikiai supranta iššūkius, su kuriais susiduriame, siekiant paremti visuomenei reikšmingus projektus ir programas, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis”, – teigia Fondo valdybos pirmininkas Mantas Kuncaitis.

„Didžiuojuosi, kad galėsiu prisidėti prie Fondo ilgalaikių tikslų įgyvendinimo ir filantropinės kultūros stiprinimo Lietuvoje. Daugiau kaip dvidešimt metų dirbusi nevyriausybiniame sektoriuje, puikiai žinau, kiek daug galima pasiekti visuomenei svarbiose srityse apjungus privačių filantropų ir visuomeninių organizacijų jėgas”,– sako Edita Maslauskaitė.

Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ strateginės paramos kryptys – teikti paramą mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, neįgaliųjų integracijos ir rėmimo, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei reikšmingose srityse.

Edita, prieš pradėdama dirbti Vilniaus prekyboje ir fonde „Dabar“, 14 metų buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentė. Ji buvo atsakinga už organizacijos vidinius procesus ir plėtrą. Tarp jos daugelio įgyvendintų veiklų – tarptautinis projektas „Intelektinis verslumas“, kuriuo buvo kuriami ir stiprinami naujai įsteigtų Europos organizacijų gebėjimai.